Gids voor kopers van luxe villa’s en landhuizen in Andalusie

Wanneer u uw woning heeft gevonden en overeenstemming heeft over de prijs en de voorwaarden van de verkoop, zal Villas & Fincas een reserveringscontract opstellen dat door beide partijen ondertekend dient te worden. Het reserveringscontract vermeldt de overeengekomen condities en reserveert de woning gedurende een periode van normaal gesproken 2 a 3 weken. Uw advocaat kan gedurende deze periode de woning checken op juridische correctheid en zal, bij goedbevinding, het definitieve koopcontract opstellen. De betaalde reserverings fee zal aan u worden gerestitueerd als onverwachte problemen zich voordoen in hetzij de technische of juridische studie. Aangezien de advocaat en niet de notaris in Spanje het gehele aankoopproces begeleid is het verstandig om direct na overeenstemming met de verkoper een advocaat aan te wijzen die uw belangen zal behartigen.

Wat te verwachten van je Spaanse advocaat

Naast het geven van juridisch advies in elke fase van het proces, zal uw advocaat een volledige due diligence uitvoeren op het onroerend goed. De juridische status zal worden onderzocht en zij zullen controleren of er geen lasten of schulden rusten op het onroerend goed.Mocht er iets ongebruikelijks naar boven komen in deze studie, dan zal uw advocaat u adviseren hoe hiermee om te gaan. Bij een positief resultaat van de due-diligence, zal uw advocaat een privékoopcontract opstellen waarin alle voorwaarden van de verkoop vermeld worden. Bij ondertekening van het privécontract is een aanbetaling van 10% verschuldigd. De volgende fase is het ondertekenen van de eigendomsakte bij de notaris, op welk moment u het uitstaande saldo dient te betalen.

Na het tekenen van de eigendomsacte bij de notaris zal uw advocaat zorg dragen voor de betaling van overdrachtsbelasting en de eigendomsacte indragen in het eigendoms register. Ook zal hij of zij zorgdragen voor een correcte naamswijziging in het kadaster. Uw advocaat kan u eveneens helpen bij allerlei formaliteiten voor en na de aankoop, zoals: het aanvragen van een belastingnummer (NIE), het openen van een bankrekening, het overschrijven van contracten voor energie, water, telefoon etc. Als u niet permanent in Spanje woont, kunt u uw advocaat een volmacht geven, zodat zij namens u kunnen handelen. De kosten van de advocaat zijn normaal gesproken 1% van de aankoopprijs.

Technische Keuring

In uw eigen land is het waarschijnlijk gebruikelijk om een ​​technische keuring te laten doen op het huis dat u wilt kopen. We adviseren dit altijd ook in Andalusië te doen.

Koopcontract

Na de overeenstemming met de verkoper en het ondertekende reserveringscontract, is de volgende stap het tekenen van het ​​privé koopcontract, waarin alle voorwaarden van de verkoop staan. Dit vindt meestal binnen twee a drie weken na de reservering plaats, na een volledige check door uw advocaat. Bij de ondertekening van het privé-contract moet u een aanbetaling van 10% van de aankoopprijs betalen. Dit contract is bindend. In het algemeen bevat dit contract géén ontbindende voorwaarden. Mocht u dus om welke reden dan ook besluiten niet met de aankoop door te gaan dan kan dat resulteren in het verlies van de aanbetaalde 10%.

Overdracht en registratie van de woning op uw naam

De laatste stap vindt plaats door ondertekening van de eigendomsacte bij een notaris, waar u het uitsaande bedrag van de aankoopprijs betaalt. Veelal wordt in Spanje betaald met een gegarandeerde bank cheque omdat de wet klaarblijkelijk voorschrijft dat betaling en overdracht gelijktijdig dienen plaats te vinden.De ondertekende akte wordt ingediend bij het eigendomsregister en uw advocaat zorgt voor de resterende formaliteiten zoals de betaling van de relevante overdrachtsbelastingen.

Aankoopkosten

Naast de aankoopprijs van uw nieuwe eigendom, moet u ook overdrachtsbelasting, advocaatkosten, notariskosten en registratierechten betalen. De koper moet een budget van ongeveer 10-12% betalen bovenop de aankoopprijs. We adviseren u om een ​​overzicht te laten maken van de volgende kosten, zodat u vooraf weet wat u te wachten staat:

  • Overdrachtsbelasting: in Andalusië is het momenteel 8% over de eerste 400.000 €; 9% over het bedrag tussen 400.000 € en 700.000 €; en 10% over de rest. Voor meubilair/inventaris bedraagt ​​de overdrachtsbelasting 4%.
  • Honoraria van advocaten: ongeveer 1% van de aankoopprijs.
  • Notariskosten en registratiekosten.
  • Kosten voor een technische keuring.
  • Administratiekosten voor het overschrijven van contracten voor nutsbedrijven.
  • Bankkosten voor bankcheques en overschrijvingen.

Kosten voor huiseigenaren in Andalusië

  • Elk jaar moeten eigenaren van onroerend goed lokale onroeren goed belasting (IBI) betalen. Deze belasting wordt door de gemeente bepaald op basis van de kadastrale waarde van het onroerend goed. Als u een bestaand huis koopt, zal uw advocaat ervoor zorgen dat er geen uistaande rekeningen zijn bij de gemeente. De betalingsplicht rust namenlijk op het pand, en wordt overgedragen aan de nieuwe eigenaar.
  • Als eigenaar van een onroerend goed in Spanje woont, dient u aangifte te doen voor de inkomstenbelasting. Het betreft de niet-ingezetenenbelasting (Impuesto de la Renta de No-Residentes IRNR). De jaarlijkse belasting wordt berekend op basis van de kadastrale waarde van uw eigendom. Als u uw woning verhuurt, kunt u hier ook de huur aangeven en de huurkosten aftrekken.
  • Als de nettowaarde van uw woning hoger is dan 700.000€, wordt u ook vermogensbelasting in rekening gebracht. Deze belasting zou binnenkort weer worden afgeschaft.

Villas & Fincas After Sales Service

Onze service aan onze klanten stopt niet na de verkoop. Veel van onze klanten vragen onze hulp om een ​​schoonmaker, tuinman of property manager te vinden.
Anderen zijn ook geïnteresseerd in grotere of kleinere verbouwingen van hun nieuwe huizen. We werken samen met professionele architecten, bouwers en interieurontwerpers om ervoor te zorgen dat uw dromen werkelijkheid worden. Als u grotere plannen met uw grond heeft, en geinteresseerd bent in een olijfgaard of wijngaard, ook dan brengen we u in contact met de juiste partners om deze projecten tot een goed einde te brengen.
Ook voor eenvoudigere vragen kunnen onze klanten altijd bij ons terecht. Waar doe ik inkopen, waar vind ik een goed restaurant, wat zijn leuke stranden, waar heengaan met kinderen; we delen graag onze kennis graag met u.

Conclusie

Het is belangrijk om u goed voor te bereiden op de aankoop. Het kiezen van de juiste professionals om de koop te begeleiden is essentieel. Evenals het vooraf kennen van alle kosten en belastingen, om onverwachte verrassingente voorkomen.
Villas & Fincas zal u bij alle onderhandelingen helpen. We zullen alle voorwaarden schriftelijk aan beide partijen bevestigen om misverstanden te voorkomen. Het is belangrijk om zekerheid te hebben overb de beschikbaarheid van de volledige fondsen bij het tekenen van het koopcontract. Als u een hypotheek nodig heeft, dan is het aan te raden een vooraf goedgekeurde hypotheek te hebben met een of twee banken. Wanneer uw financiële positie sterk is, is het gemakkelijkerer om een ​​goede deal te maken.
Normaal gesproken kan een aankoop binnen 60 dagen worden voltooid,of 90 dagen in geval er een hypotheek nodig is.
Villas & Fincas heeft reeds veel klanten begeleid ​​bij de aankoop. Wij staan voor u klaar en zijn altijd beschikbaar om u te helpen in dit spannende, voor u waarschijnlijk onbekende proces. Het doel voor ons is dat u een tevreden klant bent die kan genieten in zijn nieuwe huis

Let op: dit is slechts een algemene richtlijn. Voor juridisch en fiscaal advies adviseren wij u om contact op te nemen met een specialist om uw persoonlijke situatie te beoordelen.